I en artikel från Hallandsposten 3 maj skriver de bland annat följande.

Det kommer att behövas minst 6 500 nya bostäder i Halmstad fram till år 2030. Den fördjupade översiktsplanen innehåller utbyggnadsmöjligheter för cirka 9 800 bostäder och 500 hektar verksamhetsyta.

– Framför allt handlar det om att förtäta innanför stadens gränser och blanda bostäder, lättare verksamheter och service, så att transportbehoven minskar. Det är ofta mer försvarbart än att exploatera fin åkermark i områden som till exempel saknar gator, vatten och avlopp, säger arkitekten Mattias Bjellvi på kommunens stadskontor.

…..

Med start i sommar kommer det att bli möjligt för allmänheten att tycka till om den fördjupade översiktsplanen och transportplanen, bland annat i samband med öppna möten på biblioteket.