På Region Skånes projekt Strukturbild för Skånes hemsida finns direktlänkar till alla Skånes kommuners översiktsplaner.

Här hittar du länkar till översiktsplanerna.

I samma projekt har man även tagit fram rapporten ”Markanvändning i Skåne”.

Rapporten hittar du här.