Jönköpings kommun växer i alla väderstreck och skjuter bönderna framför sig. Från 125 000 till 150 000 invånare är målet för Jönköpings kommun.


Mer än 17 hektar av marken som Henrik Svensson brukar i Labbarp, Bankeryd, riskerar att exploateras. Foto: Tomas Magnusson

Den bästa åkermarken används till att bygga bostäder och industrier på i kommunen som har en befolkningstillväxt på 1000 personer per år.
– Jönköping har en lång, men kanske inte så stolt, tradition av att bygga på åkermark, säger Henrik Svensson på Labbarps gård i Bankeryd.

Så inleds en artikel i ATL den 14 maj.

Läs hela artikeln här

I samma tidning kan man även läsa följande artikel

Jönköping bygger på den bästa marken

Jönköpings kommun har som målsättning att hushålla med åkermarken, men väljer trots det att exploatera jordbrukstäta områden.

– Vi har mycket skog i vår kommun, men just kring staden ligger mycket åkermark. Vi kan ju inte bygga nytt tre mil utanför staden bara för att spara jordbruksmark. Och likaså är skogsbruket av sämre bonitet där. Men det är ju inte där vi har efterfrågan, arbetsplatser eller stadens kvalitet, säger Gunnel Holmberg-Karlsson, landskapsarkitekt och projektledare för utbyggnadsstrategin på Jönköpings kommun.

Läs hela artikeln här