Etikett: TV

Åkermark blev ny bebyggelse

SVT Sydnytt publicerade den 27 november artikeln ”Se hur Malmö-Lund förändrats”

De rapporterar att Lantmäteriet har lanserat ett ny tjänst där det går att jämföra dagens karta med 1973 eller med 1960 och det är framförallt slående att se förtätningen av Malmö-Lund området och hur mycket åkermark som har försvunnit.

På 60-talet var det mesta av östra Lund åkermark. Hur mycket bebyggelsen vid Ideon och Östra Torn har vuxit blir oerhört tydligt vid en jämförelse.

Intressant är också att titta på kartan över Staffanstorp. Det många kanske inte tänker på att denna stad byggdes upp så sent som på 70-talet.

Här hittar du lantmäteriets tjänst.

SVT – Kampen om jorden

SVT2 och SVT Play torsdag den 29 november klockan 20:00

Kampen om jorden
Hur ska maten räcka till alla?

Tre fjärdedelar av Malis befolkning är bönder. Nu kommer rika, landhungriga länder som Kina och Saudiarabien och tar över deras mark för att odla mat som går på export. För bönderna innebär det jobb, men blir det tillräckligt med mat över för de fattiga?

Läs mer om Why poverty här

Vem äger rätten till världens odlingsmarker?

På UR Kunskapsbanken presenteras den pågående serien ”Varför finns fattigdom?”. Frågor och fördjupning till den globala kampanjen Why Poverty.

Vem äger rätten till världens odlingsmarker?

Jakten på jordbruksmark pågår över hela världen. För att täcka framtida behov köper rika länder upp mark i fattiga länder för att säkra sin matförsörjning. Men vad händer med lokalbefolkningen när marken säljs ut?

Läs mer här.

Why poverty?

Varför lever en miljard människor i fattigdom? Internationella projektet Why poverty består av åtta entimmesdokumentärer och 30 kortfilmer som sänds över hela världen under en vecka.

Serien inleds ikväll kl 18:50 på SVT2 med kortfilmen Why poverty?: Gud är regn

Läs mer här.

Jordbruksmarken högsta prioritet

SVT Sydnytt publicerade den 3 september och artikeln ”Jordbruksmarken högsta prioritet”.

Pålssons första arbetsdag.  Utnyttjandet av den skånska jordbruksmarken är den fråga som Skånes nya landshövding räknar med att få ta tag i allra först.

När hon på sin första arbetsdag mötte media var det just jordbruksmarken som Margareta Pålsson nämnde som den högst proriterade. Länsstyrelsen har i flera omgångar slagit larm om situationen i sydvästra Skåne där alltmer av landets bästa jordbruksmark bebyggs.

Den nya landshövdingen räknar också med att få arbeta vidare med situationen för de ensamkommande flykingbarnen-

-Alla skånska kommuner måste ta sitt ansvar, säger  hon, väl medveten om att hennes egen hemkommun Åstorp tillhör de mer svårövertalade.

Den tredje fråga hon nämner gäller hennes hjärtebarn från riksdagsåren, utbildningsfrågorna.

-Vi måste få alla skånska ungdomar att gå igenom gymnasiet.

Dessutom vill hon se kortare handläggningstider för bostadsbyggande och miljöprövningar.

Strid om skånsk åkermark. Bygga eller odla?

SVT Sydnytt publicerar ikväll följande text utifrån ett inslag som sändes 19.15. Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson tillhör de intervjuade.

Hela 19.15-sändningen kan du se här. Där intervjuas även Anders Larsson, landskapsarkitekt på SLU Alnarp. Inslaget börjar 5 min in i sändningen.

http://svt.se/embededflash/2741572/play.swf

Åkermarkerna i Skåne äts upp av bebyggelse. Nu vill Länsstyrelsen sätta stopp för den exploateringen. Men det hotar utvecklingen menar tillväxtkommunerna.

Sedan 1961 har uppåt 15 procent av åkermarken fått lämna plats för bostäder och enligt en helt färsk rapport som Jordbruksverket kommer att släppa snart har exploateringstakten ökat de senaste åren.

– Det är inte rimligt, säger Elisabet Weber, länsarkitekt.

Mycket av Sveriges allra bästa åkerjord ligger längs Skånes kuster. På samma mark expanderar tätorterna.
Utvecklingen oroar både länsstyrelsen i Skåne och organisationen Den goda jorden.

– Vår generation klarar sig men jag bävar för hur det ska gå för mina barnbarn, säger Hans Andersson, ordförande i föreningen Den goda jorden.

Staffanstorp var länge en liten ort vid ett sockerbruk men har de senaste årtionderna sett enastående tillväxt. En utveckling som man gärna ser fortsätter.

-Det byggs alldeles för lite bostäder, säger Michael Sandin (M), ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorp.

Men länsstyrelsen drar nu i nödbromsen och kräver en nollvision för exploatering av värdefull åkermark från 2016.

-Om man bebygger mer på åkermarken här i Skåne där vi har många mindre kommuner, tätorter och vägar resulterar det i ett ökat splittrat landskap.

Tidigare har ju åkermarken varit en oändlig resurs som varit tillgänglig att bygga på. Nu behövs det en gemensam målbild för hur vi ska se bebyggelseutvecklingen i Skåne.

Michael Sandin (M) tycker inte om idén om en nollvision:
– Jag har sällan hört något så dumt. Om man hade sagt att man inte fick bo på åkermark för tjugo, trettio år sedan, skulle det vara många som inte hade bott här idag.

Intresserna står alltså mot varandra. God åkermark mot de skånska kommernas behov av att växa.
I Staffanstorp är kommunledningen öppen för att fördubbla befolkningen.

-Folk ska få välja var och hur de vill bo. Vi som politiker ska inte hindra det men i stället skapa möjligheter.

Hans Andersson på Den goda jorden tycker att utbyggnaden av infrastrukturen är viktig, så att fler kan bo utanför de mest bebyggda områdena.
-Jag tror att man kommer att tycka att det i framtiden är viktigare att bo på annan plats i Skåne och ha mat än att bo på den bästa åkermarken och att inte ha mat.

Civilisationens kris

På UR Play kan man nu se ett avsnitt av serien Världen – Civilisationens kris

Finns det ett samband mellan kriserna som skakar världen? Beror klimatförändringarna, finanskrisen och militarismen på ett globalt systemfel? Brittiske säkerhetsforskaren Nafeez Mosaddeq Ahmed menar att den enda möjligheten att hitta lösningar är att se sambanden mellan kriserna som hotar vår civilisation.

Se filmen här.

Får du problem med störningar en bit in i filmen kan åtgärda det så här.
Gör det medan programmet rullar.
Om du högerklickar mitt på programfönstret så kan du välja ”inställningar”.
I fliken ”Bildskärm” kryssar du bort ”Aktivera maskinvaruacceleration” och klickar på ”Stäng”.
Eventuellt behöver du även starta om datorn.