SVT Sydnytt publicerar ikväll följande text utifrån ett inslag som sändes 19.15. Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson tillhör de intervjuade.

Hela 19.15-sändningen kan du se här. Där intervjuas även Anders Larsson, landskapsarkitekt på SLU Alnarp. Inslaget börjar 5 min in i sändningen.

http://svt.se/embededflash/2741572/play.swf

Åkermarkerna i Skåne äts upp av bebyggelse. Nu vill Länsstyrelsen sätta stopp för den exploateringen. Men det hotar utvecklingen menar tillväxtkommunerna.

Sedan 1961 har uppåt 15 procent av åkermarken fått lämna plats för bostäder och enligt en helt färsk rapport som Jordbruksverket kommer att släppa snart har exploateringstakten ökat de senaste åren.

– Det är inte rimligt, säger Elisabet Weber, länsarkitekt.

Mycket av Sveriges allra bästa åkerjord ligger längs Skånes kuster. På samma mark expanderar tätorterna.
Utvecklingen oroar både länsstyrelsen i Skåne och organisationen Den goda jorden.

– Vår generation klarar sig men jag bävar för hur det ska gå för mina barnbarn, säger Hans Andersson, ordförande i föreningen Den goda jorden.

Staffanstorp var länge en liten ort vid ett sockerbruk men har de senaste årtionderna sett enastående tillväxt. En utveckling som man gärna ser fortsätter.

-Det byggs alldeles för lite bostäder, säger Michael Sandin (M), ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorp.

Men länsstyrelsen drar nu i nödbromsen och kräver en nollvision för exploatering av värdefull åkermark från 2016.

-Om man bebygger mer på åkermarken här i Skåne där vi har många mindre kommuner, tätorter och vägar resulterar det i ett ökat splittrat landskap.

Tidigare har ju åkermarken varit en oändlig resurs som varit tillgänglig att bygga på. Nu behövs det en gemensam målbild för hur vi ska se bebyggelseutvecklingen i Skåne.

Michael Sandin (M) tycker inte om idén om en nollvision:
– Jag har sällan hört något så dumt. Om man hade sagt att man inte fick bo på åkermark för tjugo, trettio år sedan, skulle det vara många som inte hade bott här idag.

Intresserna står alltså mot varandra. God åkermark mot de skånska kommernas behov av att växa.
I Staffanstorp är kommunledningen öppen för att fördubbla befolkningen.

-Folk ska få välja var och hur de vill bo. Vi som politiker ska inte hindra det men i stället skapa möjligheter.

Hans Andersson på Den goda jorden tycker att utbyggnaden av infrastrukturen är viktig, så att fler kan bo utanför de mest bebyggda områdena.
-Jag tror att man kommer att tycka att det i framtiden är viktigare att bo på annan plats i Skåne och ha mat än att bo på den bästa åkermarken och att inte ha mat.