Jordbruksmarken blir allt viktigare inte minst med tanke på klimatförändringar och en allt större befolkning i världen.
Trots det fortsätter de svenska kommunerna att tillåta att det byggs på marker där den bästa matjorden finns. Något som forskare nu vill sätta stopp för.

Så inleds artikeln ”Allt mer åkermark bebyggs” på Rapports hemsida idag. Läs hela artikeln här.

Följande nyhetsinslag ”Värdefull åkermark byggs bort” sändes i Rapports morgonsändningar. Titta här.