SVT:s korrespondenter skildrar globala frågor genom mänskliga öden. De senaste åren har en allt intensivare jakt på jordbruksmark inletts runt om i världen. Rika importberoende länder som inte kan försörja sin egen befolkning har börjat köpa eller hyra mark i fattiga länder för att odla mat åt sin egen befolkning. Och minst lika vanligt är att det är globala riskkapitalbolag köper jordbruksmark som en bra investering och eftersom de spekulerar i att livsmedelspriserna kommer stiga i en värld som lider av klimatförändringar och befolkningsökning.

Den 27 januari sändes programmet, men det kan ses på SVT Play fram til 25 april. Se programmet här.