SVT Sydnytt publicerade den 3 september och artikeln ”Jordbruksmarken högsta prioritet”.

Pålssons första arbetsdag.  Utnyttjandet av den skånska jordbruksmarken är den fråga som Skånes nya landshövding räknar med att få ta tag i allra först.

När hon på sin första arbetsdag mötte media var det just jordbruksmarken som Margareta Pålsson nämnde som den högst proriterade. Länsstyrelsen har i flera omgångar slagit larm om situationen i sydvästra Skåne där alltmer av landets bästa jordbruksmark bebyggs.

Den nya landshövdingen räknar också med att få arbeta vidare med situationen för de ensamkommande flykingbarnen-

-Alla skånska kommuner måste ta sitt ansvar, säger  hon, väl medveten om att hennes egen hemkommun Åstorp tillhör de mer svårövertalade.

Den tredje fråga hon nämner gäller hennes hjärtebarn från riksdagsåren, utbildningsfrågorna.

-Vi måste få alla skånska ungdomar att gå igenom gymnasiet.

Dessutom vill hon se kortare handläggningstider för bostadsbyggande och miljöprövningar.