Guldklöver tilldelas Den Goda Jorden

2020 års Guldklöver från Centerpartiet Hallands Miljögrupper tilldelades Den Goda Jorden 200717 med motiveringen:

”Den Goda Jorden gör ett viktigt arbete för att Sveriges åkermark ska skyddas och bevaras, så att vårt framtida behov av livsmedel och energi kan tillgodoses. Deras arbete inspirerar många politiker och enskilda att på olika sätt söka ökad kunskap och driva frågan om vad som behöver göras för att säkerställa matproduktionen för framtida generationer.”

Prisutdelningen skedde på Berte Gård i Slöinge och Ordf Anne-Marie Lindén fick ta emot diplomet av Per Olsson (c). Efteråt bjöds det på kaffe och tårta.

Anne-Marié Lindén och Per Olsson (c).
Anne-Marie Lindén
Delar av DGJ:s styrelse och representanter från Centerpartiet Halland.
Av |2020-07-18T00:25:02+02:002020-07-18|Okategoriserade|0 kommentarer

Elin Slätmo årets pristagare ur minnesfonden

Vid TEMA-dagen till Anders minne på Berte Museum – Livet på landet den 5 juli delades årets belöning ur Anders Stenströms minnesfond ut. Årets pristagare är Elin Slätmo, forskare vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet.

Motiveringen lyder: För att Elin i sin doktorsavhandling ”Jordbruksmark i förändring” belyst faktorer som styr exploatering av jordbruksmark i Sverige. Utifrån exemplet Norge har hon givit viktiga perspektiv på Sveriges hantering av frågan.

Avhandlingen hittar ni här

Belöningen överlämnades av Gerd Stenström (t v), pristagaren Elin Slätmo (mitten), Bengt Svensson, sekreterare Den Goda Jorden och museiföreståndare Berte Museum – Livet på landet (t h).

Av |2015-07-15T06:59:13+02:002015-07-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Prisutdelning ur Anders Stenströms minnesfond

På söndag kommer årets pristagare ur Anders Stenströms minnesfond att mottaga sitt pris. Det sker i samband med Berte Museum – Livet på landets TEMA-dag till Anders minne som arrangeras söndag 5 juli kl 11-17. Prisutdelningen äger rum i museets cafélokal kl 14, då pristagaren även kommer att hålla ett kortare föredrag,

Hela programmet för TEMA-dagen till Anders minne hittar du här

Av |2015-07-02T06:11:23+02:002015-07-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Belöningar ur Anders Stenströms minnesfond utdelade vid föreningens årsmöte

Politiker som kämpar för åkermarken belönas

Vid föreningen Den Goda Jordens årsmöte söndagen den 9 mars på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge delade föreningen ut belöningar ur Anders Stenströms minnesfond till politikerna Kew Nordqvist (MP) och Mattias Andersson (C) för att de kämpar för att bevara åkermarken. De belönades med diplom och en check på 5 000 kronor vardera.

Motiveringarna lyder:
Kew Nordqvist för att han som riksdagsledamot, bland annat genom motioner, lyft åkermarkens betydelse och vikten av att den skyddas till kommande generationer. Med god pedagogisk förmåga har han nått ut med budskapet.

Mattias Andersson för sitt enträgna motionerande för att Centerpartiet ska driva frågan om att högklassig åkermark lyfts upp som riksintresse och att åkermarkens lagliga skydd förstärks. Motionen antogs av Centerpartiets riksstämma 2013.

Mattias Andersson, Annika Andersson, Anna Joelsson och Kew Nordqvist

Lantmäteristudenter fick också pris

Lantmäteristudenterna Annika Andersson och Anna Joelsson vid Lunds Universitet, fick samtidigt pris för att de i sitt examensarbete ” Hur exploatering av åkermark […]

Av |2014-03-10T08:49:06+01:002014-03-10|Okategoriserade|0 kommentarer

Ansök om projektmedel från Anders Stenströms minnesfond

Den Goda Jorden förvaltar Anders Stenströms minnesfond och nu kan du ansöka om projektmedel ur fonden. Sista ansökningsdag är 2012-12-31.

För att ansöka, ladda ner och fyll i ansökan om projektmedel och posta till Den Goda Jorden. För att bättre kunna ta ställning vill vi att du även fyller i Bilaga till ansökan om projektmedel.

Blankett för ansökan om projektmedel

Bilaga för ansökan om projektmedel

Belöningar ur fonden kan tilldelas personer eller organisationer som ett erkännande för viktiga insatser i föreningens anda. Föreningens styrelse beslutar om mottagare. Motiverade förslag till mottagare kan inges till styrelsen från enskilda medlemmar.

Personer, gärna yngre, eller organisationer kan söka anslag ur fonden för t.ex. forskning, faktasammanställningar, publicering av resultat, informationsmaterial/informationsåtgärder, aktivt arbete i samband med kommunala eller regionala plandokument.

Ur fonden går det även att söka stipendier för deltagande vid seminarier som berör frågor som ligger i linje med föreningens stadgar. Stipendiet utgår som ersättning för anmälningsavgift och resekostnader, dock som högst 3 000 kronor. Motprestation består av en skriftlig rapport från seminariet. Stipendier kan sökas hos styrelsen kontinuerligt under året.

Av |2011-12-15T17:30:05+01:002011-12-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Gunnel Bengtsson belönas ur Minnesfonden

Anders Stenströms minnesfond har för första gången uppmärksammat en pristagare som kämpat för åkermarkens bevarande.

Årets pristagare är Gunnel Bengtsson från Halmstad, hon belönas för sina föredömliga insatser inom Halmstad kommun och Region Halland, i syfte att värna människors rätt till framtida tillgång av god åkermark. Prisutdelningen skedde efter att årsmötesförhandlingarna avslutats i Slöinge Församlingshem.

Motiveringen lyder:

”Gunnel har som kommunråd röstat mot inköp av bördig åkermark för exploatering. (Vapnödalen) Gunnel har också tagit politiskt initiativ inom Region Halland för en länsövergripande kartläggning om tätorternas och lantbrukets ömsesidiga påverkan, som underlag för samhällsplaneringen, där konkurrensen om marken och åkermark att bevara ingår som en del.”

Gunnel belönades med ett diplom och 3 000 kr ur Minnesfonden.

1: Diplom.  2: Gunnel Bengtsson och DGJ:s Ordförande Hans Andersson.  3: Gunnel Bengtsson. Foto: nr 2 & 3 Peter Einarsson

Följande personer och […]

Av |2011-03-07T00:46:47+01:002011-03-07|Okategoriserade|0 kommentarer

Centerpartiets Guldklövern tilldelas Nätverket Oxie Byar

– för att de lyckades stoppa planerna på en tågdepå i Glostorp

Nätverket Oxie Byar tilldelas Guldklövern för sin kamp med att bevara det värdefulla kulturlandskapet i Glostorp. De har agerat envist, professionellt och kraftfullt mot Malmö Stads planer. Utan deras starka protester skulle den storskaliga exploateringen inte uppmärksammats inom stadsdelen eller av lokalpressen. Deras intensiva protester har tydliggjort att Malmös styrande vänstermajoritet inte är intresserade av närdemokrati eller har engagemang att skydda världens bästa åkermark.

Centerpartiet i Malmö står bakom nätverkets protester och ser en stor potential i att utveckla Glostorp i en alternativ grön riktning. Den framtagna visionen för Oxie Ekopark bidrar till en positiv utveckling av stadsdelen. Låt Malmös tätortsnära landsbygd få utvecklas i riktning som gör att närproducerade morötter inte bara diskuteras i teorin utan även odlas i praktiken.

Stad och landsbygd behövs i kärleksfull samexistens. Utveckla matlandet Sverige också inom Malmö Stads gränser!

Centerpartiet i Malmö, Erika Hedblom (ordf.)

Av |2010-05-15T08:52:07+02:002010-05-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Bygg mindre på bördiga åkrar

Enköpings-Posten uppmärksammade den 3 september en skrivelse till Kommunstyrelsen i Enköpings kommun från tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.

Tillgången på bördig åkermark är en ödesfråga för vår framtid, menar tre forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. De är kritiska mot Enköpings kommuns planer på att låta staden växa på åkermark i stället för att bygga på skogsmark eller på höjden inne i stan.
– Man lägger slentrianmässigt ut bebyggelse på åkermark, säger Ingmar Messing, professor i markvetenskap. Svensk levnadsstandard slukar 0,41 hektar åkermark per person. Men i världen finns bara 0,22 hektar per person.

Här kan du läsa hela skrivelsen.

Ingmar Messing har även skrivit synpunkter/yttrande på ”Förslag till fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort”. Detta kan du läsa här.

Av |2009-09-04T15:23:41+02:002009-09-04|Okategoriserade|0 kommentarer

Ginstpriset 2008 överlämnat till Den Goda Jorden

Ginstpriset 2008
tilldelas
Den Goda Jorden

En organisation, som samlat människor kring en samsyn i medvetandet om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Den Goda Jorden arbetar för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för bebyggelse, industrimark eller för anläggning av vägar.
Den Goda Jorden strävar efter att främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Initiativtagare:  Anders Stenström.
Ordförande:      Hans Andersson.

Hallands Naturskyddsförening

På Berte Museum – Livet på landet överlämnade idag Hallands Naturskyddsförening  Ginstpriset 2008 till Den Goda Jorden för föreningens arbete för att bevara åkermarken. Hallands Naturskyddsförenings skattmästare Alice Berglund överlämnade priset i form av ett diplom och en blomma till Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson.

ginstpriset-2008.jpgMed anledning av dagens prisutdelning gjorde SR Halland en intervju med Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson. Lyssna här.

Av |2008-09-02T16:12:53+02:002008-09-02|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen