Anders Stenströms minnesfond har för första gången uppmärksammat en pristagare som kämpat för åkermarkens bevarande.

Årets pristagare är Gunnel Bengtsson från Halmstad, hon belönas för sina föredömliga insatser inom Halmstad kommun och Region Halland, i syfte att värna människors rätt till framtida tillgång av god åkermark. Prisutdelningen skedde efter att årsmötesförhandlingarna avslutats i Slöinge Församlingshem.

Motiveringen lyder:

”Gunnel har som kommunråd röstat mot inköp av bördig åkermark för exploatering. (Vapnödalen) Gunnel har också tagit politiskt initiativ inom Region Halland för en länsövergripande kartläggning om tätorternas och lantbrukets ömsesidiga påverkan, som underlag för samhällsplaneringen, där konkurrensen om marken och åkermark att bevara ingår som en del.”

Gunnel belönades med ett diplom och 3 000 kr ur Minnesfonden.

1: Diplom.  2: Gunnel Bengtsson och DGJ:s Ordförande Hans Andersson.  3: Gunnel Bengtsson. Foto: nr 2 & 3 Peter Einarsson

Följande personer och organisationer uppmärksammades också under prisutdelningen:

Bruno Toftgård, motion till Halmstad kommun

Hans Andersson, motion till Eslövs kommun

Börje Tönsgård, motion till Falkenbergs kommun

Irene Oskarsson, motion till riksdagen

Samt tidningen ATL som publicerat flera viktiga artiklar för åkermarken.