– för att de lyckades stoppa planerna på en tågdepå i Glostorp

Nätverket Oxie Byar tilldelas Guldklövern för sin kamp med att bevara det värdefulla kulturlandskapet i Glostorp. De har agerat envist, professionellt och kraftfullt mot Malmö Stads planer. Utan deras starka protester skulle den storskaliga exploateringen inte uppmärksammats inom stadsdelen eller av lokalpressen. Deras intensiva protester har tydliggjort att Malmös styrande vänstermajoritet inte är intresserade av närdemokrati eller har engagemang att skydda världens bästa åkermark.

Centerpartiet i Malmö står bakom nätverkets protester och ser en stor potential i att utveckla Glostorp i en alternativ grön riktning. Den framtagna visionen för Oxie Ekopark bidrar till en positiv utveckling av stadsdelen. Låt Malmös tätortsnära landsbygd få utvecklas i riktning som gör att närproducerade morötter inte bara diskuteras i teorin utan även odlas i praktiken.

Stad och landsbygd behövs i kärleksfull samexistens. Utveckla matlandet Sverige också inom Malmö Stads gränser!

Centerpartiet i Malmö, Erika Hedblom (ordf.)