Ginstpriset 2008
tilldelas
Den Goda Jorden

En organisation, som samlat människor kring en samsyn i medvetandet om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Den Goda Jorden arbetar för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för bebyggelse, industrimark eller för anläggning av vägar.
Den Goda Jorden strävar efter att främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Initiativtagare:  Anders Stenström.
Ordförande:      Hans Andersson.

Hallands Naturskyddsförening

På Berte Museum – Livet på landet överlämnade idag Hallands Naturskyddsförening  Ginstpriset 2008 till Den Goda Jorden för föreningens arbete för att bevara åkermarken. Hallands Naturskyddsförenings skattmästare Alice Berglund överlämnade priset i form av ett diplom och en blomma till Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson.

ginstpriset-2008.jpgMed anledning av dagens prisutdelning gjorde SR Halland en intervju med Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson. Lyssna här.