JAK Medlemsbanks tidskrift Grus & Guld publicerade i nr 4 2019 en stor artikel med utgångspunkt från protesterna mot Uppsala kommuns exploatingsplaner på jordbruksmark.

Läs artikeln här