Föreningen Den Goda Jorden har tagit fram en vägledning för agerande i planärenden till skydd för brukningsvärd jordbruksmark.

Läs vägledningen här.