Nästan alla kommuner har förlorat åkermark de senaste 25 åren visar ATL:s granskning av Jordbruksverkets statistik. Men variationen är stor, allt från bara några tiotals hektar till flera tusen hektar.

Läs hela ATL:s artikel här