ATL TV tog den 27 mars bland annat upp problematiken kring exploatering av åkermarken.

Se TV-sändningen här