År: 2014

International Year of Soils (IYS) 2015

The 68th United Nations General Assembly has designated the 5th of December as World Soil Day and declared 2015 as the International Year of Soils. The FAO Global Soil Partnership (GSP) Secre­tariat will serve as the Secretariat of the International Year of Soils and will establish an organizing committee composed by willing partners in order to prepare a joint plan of activities for the year. The GSP goal is to make IYS 2015 a memorable year demonstrating that the soils community can really contribute to the efforts for food security, hunger eradication, climate change adaptation, poverty reduction and sustainable development.

Åkermarken i fokus även i Norge

IKEA har fått tillstånd av den Norska regeringen att bygga ett nytt varuhus utanför Oslo på några av Norges bästa åkerjordar. Ett beslut som vållat stor diskussion i vårt västra grannland.

Läs mer här.

NRK rapporterade den 26 december i art ikeln ”Önsker seg mer matjord i 100 årsgave” om ett nyårsbrev från Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag till Statsminister Erna Solberg.

De skriver bland annat:

Lederen i Bonde- og Småbrukerlaget mener et av de viktigste samfunnsoppdragene er å øke jordbruksarealet i landet og øke fruktbarheten på den matjorda vi har.

Men hun mener utviklingen går i motsatt retning og skriver at det fulldyrkede jordbruksarealet er nede på 1969-nivå, samtidig som befolkningen har økt betraktelig siden den gang. Dette har ført til at antall dekar jordbruksareal per person er på et bunn-nivå.

«Et styrket jordvern er nå nødvendig. Nedbygging av matjord må stanses. God jul og godt nyttår. Med vennlig hilsen Merete Furuberg.»