Det bussreseprojekt som Den Goda Jordens Regionavdelning Skåne drivit med Daniel Andersson som projektledare har nu slutredivisats till Sparbanksstiftelsen Öresund som finansierat projektet.

Slutrapporten hittar du här.