På European Soil Portal finns även denna illustration över markens funktioner. Se illustrationen här