European Soil Portal har vi hittat följande illustration över över förhållandet mellan mark och mat.

EN_Soil&Food_A4_COL