IKEA har fått tillstånd av den Norska regeringen att bygga ett nytt varuhus utanför Oslo på några av Norges bästa åkerjordar. Ett beslut som vållat stor diskussion i vårt västra grannland.

Läs mer här.

NRK rapporterade den 26 december i art ikeln ”Önsker seg mer matjord i 100 årsgave” om ett nyårsbrev från Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag till Statsminister Erna Solberg.

De skriver bland annat:

Lederen i Bonde- og Småbrukerlaget mener et av de viktigste samfunnsoppdragene er å øke jordbruksarealet i landet og øke fruktbarheten på den matjorda vi har.

Men hun mener utviklingen går i motsatt retning og skriver at det fulldyrkede jordbruksarealet er nede på 1969-nivå, samtidig som befolkningen har økt betraktelig siden den gang. Dette har ført til at antall dekar jordbruksareal per person er på et bunn-nivå.

«Et styrket jordvern er nå nødvendig. Nedbygging av matjord må stanses. God jul og godt nyttår. Med vennlig hilsen Merete Furuberg.»