Den Goda Jorden lämnade i januari 2014 ett yttrande över Rapport från expertgruppen för hållbar användning av jordbruksmark. En del i arbetet med Miljömålsberedningen.

Läs yttrandet här