Åkermarken och framtiden

Supermiljöbloggen skriver riksdagsledamoten Tina Ehn (MP) idag ett inlägg.

Diskussionen om hur vi ska kunna försörja framtidens växande befolkning pågår. Vissa finner svar i en allt ökande produktion i ett allt intensivare jordbruk. Länder med växande ekonomi och växande befolkningar köper odlingsmark i andra länder.
Den globala handelspolitiken tar inte ansvar för vem som får tillgång till mat och vem som får klara sig på resterna.
Livsmedelssuveränitet och livsmedelsstrategier är ord som skapar engagemang i den politiska debatten då och då.
Men hoten mot den odlingsbara marken, nämns alltför sällan, pressen på jordbruksmarken och dess bördighet och produktionsförmåga tas ej på tillräckligt stort allvar. Men den pågående utveckling kräver att vi lyfter frågan om hur vi behandlar förutsättningar att kunna odla de grödor vi behöver.
Alltmer av åkermark tas i anspråk då städer växer, då köpcentran etableras och av vägbyggen som kräver alltmer av markytan. Städer är dessutom ofta belägna där den bördigaste åkermarken finns.
Problemet med utspridd bebbyggelse såsom villaområden kallas ofta ”urban sprawl” eller stadsutglesning, vilket ökar i Europa. Enligt en ny rapport täcks varje år ett område stort som Berlin med vad som kallas urban bebyggelse.
Var man än befinner sig, vart man än reser ser man maskiner, som flyttar grus, […]

Av |2011-05-31T18:25:55+02:002011-05-31|Okategoriserade|1 kommentar

Bygg inte på bördig åkermark

GP debatt kan man idag läsa följande debattartikel skriven av Den Goda Jordens sekreterare Bengt Svensson.

Bygg inte på bördig åkermark

När företag profilerar sig som hållbara och miljövänliga bör de inte samtidigt bygga på bördig åkermark. Det förstör all trovärdighet, skriver Bengt Svensson för Den goda jorden.

Många företag arbetar förtjänstfullt med hållbar utveckling och arbetar hårt för att ge en omtänksam bild av företaget till kunderna. På engelska kallat Sustainability eller CSR (Corporate Social Responsibility). Det rör sig om mål kring produkter, arbetsmetoder, etik och moral, samt krav på leverantörer.

Mycket är bra, men målsättningarna måste utvidgas till att gälla även etableringen, en mycket viktig del, som sällan eller aldrig nämns i sammanhanget. En grundförutsättning för hållbarhet är nämligen att trygga tillgången på mat. Och åkern ger mat. Etablering på åker ger ohållbarhet och spolar bort trovärdigheten i arbetet.

Företaget DSV, ett globalt, mycket stort transport- och logistikföretag bygger just nu på en av de bördigaste markerna i Skåne. Mark där tidigare Swalöf haft sina utsädesodlingar. DSV har föresatser om att arbeta för en hållbar utveckling. Men i detta fall har man helt glömt bort att själva etableringen leder hållbarheten i helt fel riktning.

För ett företag med så stora målsättningar borde […]

Av |2011-05-29T07:33:48+02:002011-05-29|Okategoriserade|1 kommentar

Dags att lägga ner svenskt jordbruk?

Sveriges i särklass bästa åkermark hotas ständigt av fler vägar, fler köpcentra och nya bostäder. Vem har rätt till Sveriges åkermark och är svenskt jordbruk något för framtiden? Följ paneldebatten om exploatering på Borgeby Fältdagar den 29 juni. Direkt efter invigningen av Borgeby Fältdagar kl. 13 den 29 juni arrangeras en paneldebatt om exploatering och framtidens åkermark. Följande personer deltar:

•Bengt Anders Johansson, vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (M)
•Pia Kinhult, ordförande regionstyrelsen Region Skåne (M)
•Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne
•Anders Larsson, prefekt vid området för landskapsarkitektur vid SLU
•Carina Svensson, ordförande i stadsplaneringsnämnden i Malmö stad (S)

•Moderator är Annika Åhnberg, ledamot KSLA samt före detta jordbruksminister.

Av |2011-05-27T16:29:11+02:002011-05-27|Okategoriserade|1 kommentar

Urban sprawl: Så mycket sprider sig de Europeiska städerna varje år

Miljöaktuellt skrev den 26 maj:

De urbana miljöerna sprider sig i rask takt i Europa. Enligt en ny rapport täcks varje år ett område stort som Berlin.
Problemet med ”urban sprawl” eller stadsutglesning är påtagligt i Europa. Enligt en ny rapport täcks varje år ett område stort som Berlin med urban bebyggelse, låga hus, vägar och anläggningar – berättar nyhetsbrevet Ends. Den Österrikiska miljöorganisationen som står bakom rapporten kräver nu att åtgärder vidtas i EU för att stoppa utvecklingen.

Enligt rapporten är den pågående stadsutglesningen ett stort hot mot den odlingsbara marken och mot grundvattnet. Eventuellt, menar man, kan stadsutglesningen också leda till ökade översvämningar och höjda temperaturer lokalt.

Av |2011-05-27T16:24:08+02:002011-05-27|Okategoriserade|2 kommentarer

Vår bästa åkermark “asfalteras” i allt snabbare takt—utveckling som bör bromsas!!

Bloggaren Wengor skrev följande inlägg 26 maj:

Har precis tipsat en vän via mail om angelägen artikel.I senaste Miljöaktuellt online finns nämligen en artikel om att stadstillväxten i Europa tar alltmer mark i anspråk. Varje år motsvarar markbehovet en storstad med Berlins geografiska utsträckning. Vi ser själva dessa problem i t ex Skåne. göteborgstrakten, Mälardalen och Östergötland. Det här problemet rymmer både försörjningsfrågor och miljöfrågor. Vi har tidigare traditionellt haft en relativt hygglig självförsörjningsnivå på livsmedel och vi hyllar ofta öppna landskap och natur. Min övertygelse är att vi behöver se upp med och bromsa den här utvecklingen.Jag tror vi är många med den uppfattningen. Här borde vår driftige landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöministern Andreas Carlgren gemensamt gripa in…….

Av |2011-05-27T16:21:15+02:002011-05-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Spara vår bördiga åkermark

Göran Andersson skriver följande på www.tryggivarberg.se:

Ungefär 45% av alla livsmedel i Sverige är importerade och med det så ligget vi bland de högsta i Europa. Med ökade oljepriser kommer transporterna bli dyrare och med en stigande världsbefolkning så blir våra livsmedel dyrare. Vi behöver använda vår egen åkermark till att producera livsmedel.

Vid projektering av nya bostäder och industrilokaler bör vi vara restrektiva när det gäller att använda bördig åkermark. Kortsiktigt så är det marginellt billigare att bygga på åkermark men långsiktigt så blir det mycket dyrt då vi riskerar att inte kunna producera den mängd livsmedel vi behöver.

Spara den goda jorden till framtida generationer.

Av |2011-05-27T16:16:59+02:002011-05-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Utländska markinvesteringar i utvecklingsländer – Bidrag eller hot mot hållbar utveckling?

I denna sjunde debattskrift från Svenska FAO-kommittén diskuteras frågan om utländska markinvesteringar i utvecklingsländer. Olika författare ger sin syn på frågan om och konsekvenserna av att utländska investerare i allt större utsträckning söker sig till främst utvecklingsländer för att säkra sin livsmedelsförsörjning och skogsråvaror. Denna trend förstärktes kraftigt som en följd av livsmedelskrisen 2008.

Här kan du ladda ned den eller beställa den kostnadsfritt.

Vi har några ex på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge, så har du vägarna förbi kan du hämta där.

Av |2011-05-16T09:10:44+02:002011-05-16|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen