I denna sjunde debattskrift från Svenska FAO-kommittén diskuteras frågan om utländska markinvesteringar i utvecklingsländer. Olika författare ger sin syn på frågan om och konsekvenserna av att utländska investerare i allt större utsträckning söker sig till främst utvecklingsländer för att säkra sin livsmedelsförsörjning och skogsråvaror. Denna trend förstärktes kraftigt som en följd av livsmedelskrisen 2008.

Här kan du ladda ned den eller beställa den kostnadsfritt.

Vi har några ex på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge, så har du vägarna förbi kan du hämta där.