Göran Andersson skriver följande på www.tryggivarberg.se:

Ungefär 45% av alla livsmedel i Sverige är importerade och med det så ligget vi bland de högsta i Europa. Med ökade oljepriser kommer transporterna bli dyrare och med en stigande världsbefolkning så blir våra livsmedel dyrare. Vi behöver använda vår egen åkermark till att producera livsmedel.

Vid projektering av nya bostäder och industrilokaler bör vi vara restrektiva när det gäller att använda bördig åkermark. Kortsiktigt så är det marginellt billigare att bygga på åkermark men långsiktigt så blir det mycket dyrt då vi riskerar att inte kunna producera den mängd livsmedel vi behöver.

Spara den goda jorden till framtida generationer.