CSRipraktiken.se publicerar idag en debattartikel skriven av Den Goda Jordens sekreterare Bengt Svensson.

En grundförutsättning för hållbarhet är att trygga tillgången på mat. Och åkern ger mat. Företag som etablerar på åker ger ohållbarhet och spolar bort trovärdigheten i arbetet.

Läs hela debattartikeln här.