Miljöaktuellt skrev den 26 maj:

De urbana miljöerna sprider sig i rask takt i Europa. Enligt en ny rapport täcks varje år ett område stort som Berlin.
Problemet med ”urban sprawl” eller stadsutglesning är påtagligt i Europa. Enligt en ny rapport täcks varje år ett område stort som Berlin med urban bebyggelse, låga hus, vägar och anläggningar – berättar nyhetsbrevet Ends. Den Österrikiska miljöorganisationen som står bakom rapporten kräver nu att åtgärder vidtas i EU för att stoppa utvecklingen.

Enligt rapporten är den pågående stadsutglesningen ett stort hot mot den odlingsbara marken och mot grundvattnet. Eventuellt, menar man, kan stadsutglesningen också leda till ökade översvämningar och höjda temperaturer lokalt.