Brev till länsstyrelsen i Skåne

Vi vill göra länsstyrelsen uppmärksam på det förhållande att jordbruksfastigheten Klagstorp 10:2 i Västra Klagstorps församling har förvärvats (vilket har framgått i pressen) av Malmö kommun.

Vi kan inte förstå att det finns lagliga förutsättningar för att en kommun som varande en juridisk person skall kunna köpa upp jordbruk som i översiktsplanen skall förbli jordbruksmark. Kommunen har vad vi förstår inte heller sökt förvärvstillstånd, antagligen därför att man vet att förutsättningarna i jordförvärvslagen inte är uppfyllda.

Vi misstänker även att kommunen tidigare förvärvat jordbruksmark utan att man sökt förvärvstillstånd.

Inom den ideella föreningen Den Goda Jorden är vi bekymrade över den okänsliga exploateringen som allmänt sker av den bästa åkermarken. Den baltiska moränen och de odlingsförutsättningar som den ger i sydvästra Skåne får vi inte förstöra. Jorden och dess bördighet går inte heller att flytta. De jordar som nu är i fara avkastar över tre gånger mer än genomsnittet för världens jordbruksmark och ger, på grund av klimat och jordens unika förmåga att tillhandahålla växttillgängligt vatten, en oslagbar odlingssäkerhet. Här blir aldrig missväxt. Bara att exploatera 365 kvadratmeter av denna jord kan jämföras med att för all framtid beröva en familj dess mat.

Inom flertalet kommuner och deras planmyndigheter finns inte, eller utnyttjas inte, […]

Av |2008-11-27T21:05:46+01:002008-11-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Banderollupprop!

Den Goda Jorden har under de gångna åren genom framförallt Anders Stenströms försorg sett till att sätta upp våra gul/gröna banderoller på en mängd platser i södra delen av landet. Tyvärr har vi ingen fullständig dokumentation över var de finns och vem som har ansvaret för dem. Vi vill därför uppmana er alla att skicka in e-postmeddelande om ni vet var det finns banderoller uppsatta. Om ni inte har alla uppgifter vi önskar så skicka in de uppgifter ni har. Om vi alla hjälps åt kommer vi att få en bra helhetsbild över var banderollerna håller hus. Skriv gärna i vilket skick banderollerna befinner sig så att vi kan åtgärda dem om det skulle behövas.

Kommun:
Vägsträcka:
Banderollens skick:

Markägare
Namn :
Adress:
Telefonnr:
E-post:

Ansvarig kontaktperson (om annan än markägare):
Namn:
Adress:
Telefonnr:
E-post:

Av |2008-11-24T21:33:11+01:002008-11-24|Okategoriserade|0 kommentarer

Förstklassig åkermark hotad i Västerås

Åkermark som klassas som 9 på 10-gradiga skalan vill Västerås kommun bebygga med bostäder, trots att alternativ skogsmark är bättre ur alla synpunkter utom exploatörens och några innevånare som vill ha just den marken till strövområde trots att det finns gott om strövområden kvar även om bebyggelse sker på skogsmarken.

Läs här för mer info och länkar till planer, artiklar och skrivelser.

Beslut i byggnadsnämnden väntas den 15 december 2008.

Av |2008-11-15T13:50:23+01:002008-11-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Huggsexan om Sveriges klass 9- och 10-jord fortsätter.

Ur artikeln ”Kommunernas uppköp av svenska gårdar fortsätter” i ATL den 13 november finns följande stycke om Den Goda Jorden.

Hans Andersson, ordförande för intresseorganisationen Den goda jorden, har länge oroats över att prima jordbruksmark säljs och exploateras. Nu har den globala matkrisen aktualiserat hans hjärte­fråga.
-I dag är vi ungefär 6 miljarder människor på jorden. Om 20 år är vi kanske 9 miljarder. Vi kommer inte att klara att föda alla människor om åkermarken fortsätter att minska, så enkelt är det, säger han.

Läs hela artikeln här.

Av |2008-11-14T17:50:31+01:002008-11-14|Okategoriserade|0 kommentarer

Brev med anledning av Anders Stenströms bortgång

Det är med stor tacksamhet och stolthet vi minns hur Anders med stort mod och sprudlande livskraft stod upp för Moder Jord och låg i täten för hållbar utveckling. Vi saknar honom redan.

Nu är stafettpinnen hos oss och det känns så självklart att vårda de fröer av inspiration som Anders spritt ut.

Samarbetet om en seminariedag med fokus på Den goda jorden och hållbar utveckling har redan påbörjats.

  • Falkenbergs kommun/hållbarutveckling
  • Länsstyrelsen
  • Den Goda Jorden
  • SNF
  • Slow Food

vill tillsammans förvalta, synliggöra och fortsätta det eldsjälsarbet som Anders var en oersättlig del i. Vi fortsätter och står gemensamt upp för Moder Jord.

Med tacksamhet och vördnad

Jan-Olof andersson
Hållbarutveckling Falkenbergs kommun

Liselotte Bergenzaun Abel
Ordf. Slow Food convinium i Vessigebro

Av |2008-11-14T14:29:42+01:002008-11-14|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen