Åkermark som klassas som 9 på 10-gradiga skalan vill Västerås kommun bebygga med bostäder, trots att alternativ skogsmark är bättre ur alla synpunkter utom exploatörens och några innevånare som vill ha just den marken till strövområde trots att det finns gott om strövområden kvar även om bebyggelse sker på skogsmarken.

Läs här för mer info och länkar till planer, artiklar och skrivelser.

Beslut i byggnadsnämnden väntas den 15 december 2008.