Christina Bruun har skrivit en minnesartikel om Anders Stenström i Lantbrukets Affärstidning ATL.

Läs artikeln här ->