Den Goda Jorden har under de gångna åren genom framförallt Anders Stenströms försorg sett till att sätta upp våra gul/gröna banderoller på en mängd platser i södra delen av landet. Tyvärr har vi ingen fullständig dokumentation över var de finns och vem som har ansvaret för dem. Vi vill därför uppmana er alla att skicka in e-postmeddelande om ni vet var det finns banderoller uppsatta. Om ni inte har alla uppgifter vi önskar så skicka in de uppgifter ni har. Om vi alla hjälps åt kommer vi att få en bra helhetsbild över var banderollerna håller hus. Skriv gärna i vilket skick banderollerna befinner sig så att vi kan åtgärda dem om det skulle behövas.

Kommun:
Vägsträcka:
Banderollens skick:

Markägare
Namn :
Adress:
Telefonnr:
E-post:

Ansvarig kontaktperson (om annan än markägare):
Namn:
Adress:
Telefonnr:
E-post: