Det är med stor tacksamhet och stolthet vi minns hur Anders med stort mod och sprudlande livskraft stod upp för Moder Jord och låg i täten för hållbar utveckling. Vi saknar honom redan.

Nu är stafettpinnen hos oss och det känns så självklart att vårda de fröer av inspiration som Anders spritt ut.

Samarbetet om en seminariedag med fokus på Den goda jorden och hållbar utveckling har redan påbörjats.

  • Falkenbergs kommun/hållbarutveckling
  • Länsstyrelsen
  • Den Goda Jorden
  • SNF
  • Slow Food

vill tillsammans förvalta, synliggöra och fortsätta det eldsjälsarbet som Anders var en oersättlig del i. Vi fortsätter och står gemensamt upp för Moder Jord.

Med tacksamhet och vördnad

Jan-Olof andersson
Hållbarutveckling Falkenbergs kommun

Liselotte Bergenzaun Abel
Ordf. Slow Food convinium i Vessigebro