JORDENS RESURSER SLUT FÖR I ÅR

Tisdagen den 23 september tog jordens resurser slut. Då inträffade ”Earth overshoot day”, den dagen då mänskligheten konsumerat allt som jorden förmår att producera under ett år. Resten av året kommer vi att tära på reserverna. Bakom begreppet Overshoot day står den internationella miljöorganisationen Global footprint network. Varje år beräknar organisationen vilken belastning som mänsklighetens konsumtion har haft på världens odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten. Detta jämförs med hur mycket jordens ekologiska resurser klarar av att producera på ett år. Mellanskillnaden visar på vilken överkonsumtion som ägt rum – och hur många dagar som lånats av framtiden.
Dagens Nyheter

Ur Ekosofias nyhetsbrev

Läs mer här

Om vi lever över våra tillgångar idag hur kan man då fortsätta och låta värdefull åkermark försvinna och minska möjlighetrna att få en balans i resursutnyttjandet i framtiden?

Av |2008-09-26T15:42:50+02:002008-09-26|Okategoriserade|0 kommentarer

Verksamhetsplan för Den Goda Jorden

Det var ett konstruktivt och givande styrelsemöte i Skara den 9 september.

Vid styrelsemötet antog styrelsen föreningens verksamhetsplan. Läs den under ”om föreningen” ovan eller ladda ner den här ->

Speciellt inbjuden till styrelsemötet var förre biskopen i Skara, hovpredikanten Lars-Göran Lönnermark som redovisade kyrkans syn på bruket av jorden.

Ett beslut vid kyrkomötet omkring 1990 att utarbeta en teologi om jordens bruk ledde till att kyrkostyrelsen bad Skara stift med biskop Lönnermark i spetsen att verkställa kyrkomötets beslut. En rad experter från skilda områden medverkade i projektet som fick arbetsnamnet ”Den goda jorden”.

[…]

Av |2008-09-20T08:29:52+02:002008-09-20|Okategoriserade|0 kommentarer

Den Goda Jorden allt värdefullare

Åkermarkspriserna stiger i landet och i världen i stort. Ännu en väckarklocka för att inte exploatera mer god jord.

Som bekant för många kommer all åkermark behövas för mat- och energiframställning inom en överskådlig framtid. Det är bara den allt för billiga oljan som gör det möjligt att inte tvingas använda all mark redan nu.

Sedan 2005 har åkermarkspriset stigit i genomsnitt med 83 % i Sverige!

Läs en tidningsartikel i ämnet;

ATL om rätt tidpunkt att köpa mark

Av |2008-09-05T12:21:40+02:002008-09-05|Okategoriserade|0 kommentarer

Ginstpriset 2008 överlämnat till Den Goda Jorden

Ginstpriset 2008
tilldelas
Den Goda Jorden

En organisation, som samlat människor kring en samsyn i medvetandet om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Den Goda Jorden arbetar för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för bebyggelse, industrimark eller för anläggning av vägar.
Den Goda Jorden strävar efter att främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Initiativtagare:  Anders Stenström.
Ordförande:      Hans Andersson.

Hallands Naturskyddsförening

På Berte Museum – Livet på landet överlämnade idag Hallands Naturskyddsförening  Ginstpriset 2008 till Den Goda Jorden för föreningens arbete för att bevara åkermarken. Hallands Naturskyddsförenings skattmästare Alice Berglund överlämnade priset i form av ett diplom och en blomma till Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson.

ginstpriset-2008.jpgMed anledning av dagens prisutdelning gjorde SR Halland en intervju med Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson. Lyssna här.

Av |2008-09-02T16:12:53+02:002008-09-02|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen