Tisdagen den 23 september tog jordens resurser slut. Då inträffade ”Earth overshoot day”, den dagen då mänskligheten konsumerat allt som jorden förmår att producera under ett år. Resten av året kommer vi att tära på reserverna. Bakom begreppet Overshoot day står den internationella miljöorganisationen Global footprint network. Varje år beräknar organisationen vilken belastning som mänsklighetens konsumtion har haft på världens odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten. Detta jämförs med hur mycket jordens ekologiska resurser klarar av att producera på ett år. Mellanskillnaden visar på vilken överkonsumtion som ägt rum – och hur många dagar som lånats av framtiden.
Dagens Nyheter

Ur Ekosofias nyhetsbrev

Läs mer här

Om vi lever över våra tillgångar idag hur kan man då fortsätta och låta värdefull åkermark försvinna och minska möjlighetrna att få en balans i resursutnyttjandet i framtiden?