Åkermarkspriserna stiger i landet och i världen i stort. Ännu en väckarklocka för att inte exploatera mer god jord.

Som bekant för många kommer all åkermark behövas för mat- och energiframställning inom en överskådlig framtid. Det är bara den allt för billiga oljan som gör det möjligt att inte tvingas använda all mark redan nu.

Sedan 2005 har åkermarkspriset stigit i genomsnitt med 83 % i Sverige!

Läs en tidningsartikel i ämnet;

ATL om rätt tidpunkt att köpa mark