I Uppsala Nya Tidning har forskare vid SLU och Uppsala universitet skrivit debattartiklar som kan vara intressanta att ta del av för att få nya och bättre argument för att bevara åkermarken.