Den Goda Jorden på Milamässan

Den Goda Jorden ställer ut på MILA-mässan 12-14 februari. Kom och diskutera hur vi kan hjälpas åt att bevara åkermarken som en produktionsresurs för framtida generationer.

Den Goda Jorden medverkar även i tre miniseminarier under Milamässan på seminariescen Öst.

Torsdag 12 februari 13.30-13.55 Marken, maten, miljön – din mat och dess ursprung.
Om framtidens matproduktion och begreppet matkvalité.
Föreläsning med Eva von Wachenfelt, Den Goda Jorden.

Fredag 13 februari 14.30-14.55 Jordbruksmark i förändring

Lördag 14 februari 10.30-10.55 Marken, maten, miljön – din mat och dess ursprung.
Om framtidens matproduktion och begreppet matkvalité.
Föreläsning med Hans Andersson, Den Goda Jorden.

Läs mer om Milamässan här

Av |2015-02-11T14:52:14+01:002015-02-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Carl-Anders Helander om åkermarken

Vid Den Goda Jordens årsmöte på Berte Museum – Livet på landet i söndags var Carl-Anders Helander, VD och sekreterare för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) föredragshållare under rubriken ”Den Goda Jorden” ur Lantbruksakademiens perspektiv.

I anslutning till föredraget passade vi på att filma ett kortare inslag med Carl-Anders Helander som ni kan se här.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rxxyti0HqQ8&w=585&h=390]

Av |2014-03-12T07:41:20+01:002014-03-12|Okategoriserade|0 kommentarer

Bygge på bördiga åkrar ifrågasätts

Har vi råd att ta den bästa åkermarken ur produktion för husbyggnationer och vad betyder det att en större del av vår mat är importerad?

Hans Andersson, ordförande i ”Den goda jorden”, föreläser kring det faktum att världens efterfrågan på mat och resurser exploderar samtidigt som den sista svenska mjölkbonden förbereder sig på att släcka ljuset i ladugården 2020.

Föredraget hålls på onsdag, den 23/10, klockan 19-21 på Storgatan 47 i Klippan.
Studieförbundet Vuxenskolan är arrangör, det krävs ingen föranmälan och inträdet är kostnadsfritt.

Av |2013-10-20T09:01:42+02:002013-10-20|Okategoriserade|0 kommentarer

Föreläsningsserie – Maten och makten

Vad betyder det att en allt större del av vår mat importeras och har vi råd att ta den bästa åkerjorden ur produktion?

Världens efterfrågan på mat och resurser exploderar samtidigt som den siste svenske mjölkbonden förbereder sig på att släcka ljuset i ladugården 2020.

Föreningen ”Den goda jorden” förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Hans Andersson, ordförande i föreningen ”Den goda jorden”, föreläser.

25 september 19-21 Studieförbundet Vuxenskolan, Råbygatan 41 C, HÖRBY
2 oktober 19-21 Stadsbiblioteket, LANDSKRONA
9 oktober 19-21 Medborgarhuset, D-salen,  ESLÖV
23 oktober 19-21 Studieförbundet Vuxenskolan, Storgatan 47, KLIPPAN

Biljetter: 100 kr, endast förköp genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Mer info hittar du här.

Av |2013-09-17T17:14:00+02:002013-09-17|Okategoriserade|0 kommentarer

Presentationerna från seminariet Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt?

Presentationerna från seminariet Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt? den 12 mars 2013 finns nu att hämta här.

Åkermarken bebyggs i allt snabbare takt, inte minst i södra Sverige. Växande kommuner behöver lättbyggd tomtmark för industrier, infrastruktur och bostäder när befolkningen ökar. Ofta är det åkermark som står till buds för expansion på slätten.

På många håll växer oron för denna utveckling. Åkerjord är en ändlig resurs såväl i Sverige som globalt och såväl vi själva som kommande generationer är beroende av odlingsmark för att få mat på bordet. Även om det tycks enkelt att bygga på åkermark finns det siffror som visar att det kan bli dyrt på sikt för kommunerna att låta bostadsområden och shoppingcentra breda ut sig. Allt fler kilometer av kollektivtrafik, vägar och avloppsledningar ska anläggas och underhållas.

Vad finns det för alternativ? Går det att börja tänka annorlunda på kommunnivå, på länsnivå och på riksnivå? Finns det vägar framåt som är kostnadseffektiva och attraktiva för olika intressen?

Med detta seminarium borrar KSLA lite djupare i de frågeställningar som tas upp i rapporten ”Jorden vi ärvde” med Elin Slätmo som huvudförfattare. Vi ställer frågor om hållbarheten i dagens kommunala planering, diskuterar alternativa utvecklingsvägar och […]

Av |2013-03-22T09:13:12+01:002013-03-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Landshövdingen i Skåne vill skydda åkermarken

Landshövding Margareta PålssonLandshövdingen i Skåne Margareta Pålsson redogjorde vid Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv för sin syn på den skånska åkermarken och dess betydelse. Hon menar att bevarandet av den skånska åkermarken är av största vikt. För henne är den hållbara markanvändningen i Skåne en av tre viktiga prioriteringar för länsstyrelsen. Hon konstaterade att de verkligen lyckats med att få ut det budskapet på det halvår hon innehaft posten som landshövding.

Länsstyrelsen har lanserat en nollvision för användandet av åkermark. Vilket en del kommuner sett som en begränsning av deras expansionsmöjligheter. Bostadsbyggandet är viktigt, men det finns andra möjligheter än att använda åkermark. Förtätning och att bygga på höjden är exempel på detta. I ett område 1 km från de skånska stationerna är 80% av marken obebyggd. Med en bebyggelse på dessa områden med samma täthet som Davidshall i Malmö skulle bara detta räcka till en fördubbling av Skånes befolkning.

Landshövdingen betonade att nollvisionen inte innebär något idiotstopp för bebyggelse på åkermark. Väsentliga samhällsintressen som ESS och Max IV kommer även framöver att kunna byggas på åkermark, däremot hade hon inte godkänt placeringen av det nya logistikcentrat […]

Av |2013-03-18T11:34:28+01:002013-03-18|Okategoriserade|0 kommentarer

Årsmöte 2013

Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte söndagen den 17 mars kl 13 på Hotell Stensson i Eslöv.

Årsmötet inleds med att landshövdingen i Skåne Margareta Pålsson föreläser under temat ”Skånes åkermark är värdefull”.

Inbjudan med dagordning hittar du här.

Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning och verksamhetsplan hittar du här.

Anmälan om deltagande senast 10 mars till Berte Museum, Slöinge 0346 – 40513, Hans Andersson, Stehag 0413 – 34361, eller info(a)dengodajorden.se
Önskas lunch à 125 kronor på Hotell Stensson kl 12 meddela detta vid anmälan.
Är du intresserad av samåkning/bussresa från Berte Museum i Slöinge meddela detta vid anmälan.

Av |2013-02-22T19:16:08+01:002013-02-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Presentationer från seminariet ”Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?”

Här finns nu alla de presentationer som föreläsarna visade vid seminariet ”Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?” på Lögnäs Gård fredagen den 5 oktober.

Arne Joelssons presentation.

Anders Larssons presentation del 1.

Anders Larssons presentation del 2.

Johanna Hellstens presentation.

Elisabeth Falkhavens presentation.

Den rapport som Anders Larsson refererade till ”Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering” hittar du här.

Av |2012-10-09T09:04:22+02:002012-10-09|Okategoriserade|0 kommentarer

Rio+20 – med hopp om framtiden

Inbjudan från HUT-Skåne till konferens i Kristianstad 9 maj.

2012 har det gått 20 år sedan Rio-konferensen 1992, som grundlade arbetet med Agenda 21 – en hållbar utveckling. Detta vill vi uppmärksamma genom att sätta ljuset på frågor som rör Agenda 21, med en konferens och två utställningar på samma tema. Under dagen kommer det finnas möjlighet att besöka utställningarna.

Välkommen till en konferens i hållbarhetens och hoppfullhetens tecken. Dagen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Hållbar Utveckling Skåne och Kristianstad kommun.

Utställningarna som visas på Regionmuseet Kristianstad heter Kretshopp och Present – Makt att förändra. Kretshopp
vilar på vetenskapliga dokument framtagna av FN och EU och tar upp de tre dimensioner av samhällsutveckling som
måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar, den sociala, ekonomiska och ekologiska. Med andra ord samma
utgångspunkt som för Agenda 21.

I Present har ideellt engagerade ungdomar fått vara med och ta fram lösningar på 38 samhällsproblem. Forskare och
sakkunniga har sedan varit med och givit sin bild av hur lösningarna ska kunna förverkligas.

Inbjudan med program hittar du här.

Av |2012-03-23T18:23:21+01:002012-03-23|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen