Anförande av Kew Nordqvist (MP) ”Gör åkermarken till ett riksintresse”.

Han säger bland annat:

Skyddet som finns i dag finns dels i plan- och bygglagen, dels i miljöbalken. Men det skyddet har visat sig otillräckligt. Jordbrukets intressen väger lätt mot parkeringsplatser. Därför anser jag att den svenska åkermarken måste klassas som riksintresse.