Har vi råd att ta den bästa åkermarken ur produktion för husbyggnationer och vad betyder det att en större del av vår mat är importerad?

Hans Andersson, ordförande i ”Den goda jorden”, föreläser kring det faktum att världens efterfrågan på mat och resurser exploderar samtidigt som den sista svenska mjölkbonden förbereder sig på att släcka ljuset i ladugården 2020.

Föredraget hålls på onsdag, den 23/10, klockan 19-21 på Storgatan 47 i Klippan.
Studieförbundet Vuxenskolan är arrangör, det krävs ingen föranmälan och inträdet är kostnadsfritt.