Inbjudan från HUT-Skåne till konferens i Kristianstad 9 maj.

2012 har det gått 20 år sedan Rio-konferensen 1992, som grundlade arbetet med Agenda 21 – en hållbar utveckling. Detta vill vi uppmärksamma genom att sätta ljuset på frågor som rör Agenda 21, med en konferens och två utställningar på samma tema. Under dagen kommer det finnas möjlighet att besöka utställningarna.

Välkommen till en konferens i hållbarhetens och hoppfullhetens tecken. Dagen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Hållbar Utveckling Skåne och Kristianstad kommun.

Utställningarna som visas på Regionmuseet Kristianstad heter Kretshopp och Present – Makt att förändra. Kretshopp
vilar på vetenskapliga dokument framtagna av FN och EU och tar upp de tre dimensioner av samhällsutveckling som
måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar, den sociala, ekonomiska och ekologiska. Med andra ord samma
utgångspunkt som för Agenda 21.

I Present har ideellt engagerade ungdomar fått vara med och ta fram lösningar på 38 samhällsproblem. Forskare och
sakkunniga har sedan varit med och givit sin bild av hur lösningarna ska kunna förverkligas.

Inbjudan med program hittar du här.