Mångfaldens utmark

I landskapshistorikern Kelvin Ekelands nya bok Mångfaldens utmark finns detta lilla stycke:

EU rapporterar att det dagligen försvinner nära 300 hektar jordbruksmark via exploatering inom gemenskapen. De europeiska jordarna är mycket produktiva. Den skånska marken är otroligt produktiv i ett världsgenomsnitt. Där kan man nå veteskördar kring tio, tolv ton per hektar, att jämföra med ett globalt snitt på inte mer än knappt tre ton. Varje hektar jordbruksmark som försvinner i Europa måste ersättas med tio nya på andra håll. Detta är ohållbart. Odlingsmark är en resurs, som ger avkastning i all framtid. Tätorter får därför inte byggas ut på mark som kan föda oss. Vi måste sträva efter att bygga inåt istället för att bygga utåt, men landsbygden kan återtas. Det är möjligt att dubbla invånarantalet i våra tätorter utan att behöva ta en enda hektar åkermark i anspråk. Förtätning minskar också behovet av resor. Det finns mycket att tjäna på att inte bygga ut åkermarken, för både lantbruk och städer och global hushållning. Och töm inte landsbygden.

Boken hittar du här.

Av |2014-10-27T15:57:58+01:002014-10-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Nytryck av Hopp för jorden

Den Goda Jorden har under vintern tagit fram ett nytryck av vår informationsbroschyr ”Hopp för jorden”. Texten i broschyren har uppdaterats och några av bilderna bytts ut. Nytrycket har gjorts i en upplaga på 8 000 exemplar.

Framtagandet av den ursprungliga broschyren genomfördes som ett projektet med stöd av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. I Den Goda Jorden har Olof Bågenholm och Bengt Svensson varit ansvariga för att ta fram textmaterial. Detta har bearbetats, kompletterats och redigerats av Jens Blomqvist, Agraria Ord & Jord. Layouten har gjorts av Hans Jonsson.

Innehåll:

  • Åkermark – tillverkningen har upphört
  • Slagsmål om jorden
  • God jord försvinner och ersätts av dålig
  • Världen är oljedopad
  • Import – en riskabel lösning
  • Åkermark är rättslös

Broschyren har skickats ut till samtliga medlemmar som vi har aktuella adressuppgifter till. Vill du beställa broschyren kan du sätta in 30 kronor på bankgiro 5365-3283, glöm ej meddela adress.

Av |2014-03-06T08:44:49+01:002014-03-06|Okategoriserade|0 kommentarer

Hopp för åkermarken?

Gunnar Rundgren skriver på sin blogg Trädgården Jorden – det civiliserade Eden om två av våra medlemmar som verkligen drabbats av exploateringen av åkermark.

– Vi såg egentligen en lysande framtid. Vi hade gjort alla hundår med marknadsföring och nu skulle vi skörda, säger Göran Göransson och fortsätter. Läget var vår största fördel och vår nackdel, skulle det visa sig.
Eva och Göran Göransson på Västragård i skånska Burlöv hade hittat ett sätt att få sitt lantbruk lönsamt. De blev i stället överkörda av andra marknadskrafter. På den mark som de arrenderat från kommunen och brukat sedan 1986 ligger i dag motorvägen och ett köpcentrum, Stora Bernstorp.

Grävskopor skrapar bort åkermarken och det växande kornet på Eva och Göran Göranssons gård
Vi berättar paret Göranssons historia i boken Jorden vi äter. Kanske det finns en lite ljusning för åkermarkens ställning i Sverige

Läs hela inlägget ”Hopp för åkermarken?” här.

Av |2013-03-02T18:04:34+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Den livsviktiga jorden

Håkan Wallander inleder sin bok ”Jord. Funderingar kring grunden för vår tillvaro.” med följande berättelse:

Under ett möte på universitetet i Bristol fick jag vara med om ett oväntat inslag i den annars strikta akademiska världen. Tabeller och grafer om tillståndet hos Europas jordar hade presenterats med modern PowerPoint-teknik, då en man med grått skägg och hemtovad ylleväst steg fram till talarstolen.

Han hade med sig ett äpple från sin trädgård, odlat helt utan bekämpningsmedel, och han tittade på oss med pliriga ögon. Äpplet fick representera jordklotet och han delade det mitt itu med sin kniv.

Den ena halvan blev haven som inte hade någon jord vi kan odla på. Han gav den till en av forskarna i publiken som genast började äta av den lite skorviga äppelhalvan.

Den kvarvarande halvan delades i två där den ena fick representera höga bergsområden och områden vid polerna där det inte heller går att odla för att det är för kallt. En åttondel fick bli människornas städer, vägar och förorenade områden som också gjort odling omöjlig.

Kvar fanns bara en sista åttondel. En tunn liten klyfta som han försiktigt skalade. När han höll upp den tunna remsan mellan tummen och pekfingret tittade han på oss med varna ögon […]

Av |2012-08-06T13:27:03+02:002012-08-06|Okategoriserade|0 kommentarer

Boktips: Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro

Håkan Wallander har skrivit boken ”Jord. Funderingar kring grunden för vår tillvaro.”  En intressant läsning för oss som är intresserade av åkermarken och vill veta mer om dess betydelse och innehåll.

Boken kan köpas här.

JordAtt jorden vi trampar på är en av de viktigaste förutsättningarna för livet på vår planet vet nog de flesta. Ändå bär den på hemligheter som inte ens den mest inbitne trädgårdsfantast kunde ana. Håkan Wallander, professor i markbiologi, vägleder oss till denna okända mångfald. Med berättarlust och välvalda illustrationer gör han jorden lite mindre obegriplig – och mycket mer spännande. 

Håkan Wallander är professor i markbiologi vid Lunds universitet. Han har besökt många spännande platser: regnskog i Sydamerika, öken i Afrika, glaciärer i Nordamerika och skog och tundra i Skandinavien. I boken vävs faktakunskapen ihop med berättelser från resor och olika vardagliga upplevelser. Ambitionen har varit att väcka intresse och lust för det som är så grundläggande för hela vår existens: jorden som vi odlar vår mat i och som ligger till grund för alla våra landbaserade ekosystem.

Av |2012-08-06T13:08:41+02:002012-08-06|Okategoriserade|0 kommentarer

Boktips

Räcker maten, räcker marken?

av Peter Einarsson

Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet

Minskade orättvisor är det viktigaste medlet mot hungern i världen, menar författaren Peter Einarsson.

I år är det fem år kvar tills FNs mål om halverad hunger i världen ska vara uppfyllt. Men utvecklingen går åt fel håll. Efter de våldsamma prisstegringarna på de globala matmarknaderna 2008 och den ekonomiska krisen därefter uppgår antalet undernärda till mer än en miljard. Det produceras mer än tillräckligt med mat idag, men klimatförändringar och ohållbara brukningsmetoder hotar att försämra markens förmåga att producera mat. Samtidigt ökar konkurrensen om mark när mänskligheten blir större, äter mer kött, och använder mer biobränslen.

Vad beror det på att var sjätte människa inte kan äta sig mätt? Vilken roll spelar de stora livsmedelsföretagen och de globala handelsreglerna? Vad gör världens ledare åt hungerproblemet? Och hur kan jordbruket i de fattiga länderna utvecklas så att rätten till mat kan tryggas både nu och i framtiden? Författaren tolkar här de senaste årens utveckling och pekar på lösningar.

Boken kan du beställa här.

Av |2010-07-12T07:48:17+02:002010-07-12|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen