Räcker maten, räcker marken?

av Peter Einarsson

Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet

Minskade orättvisor är det viktigaste medlet mot hungern i världen, menar författaren Peter Einarsson.

I år är det fem år kvar tills FNs mål om halverad hunger i världen ska vara uppfyllt. Men utvecklingen går åt fel håll. Efter de våldsamma prisstegringarna på de globala matmarknaderna 2008 och den ekonomiska krisen därefter uppgår antalet undernärda till mer än en miljard. Det produceras mer än tillräckligt med mat idag, men klimatförändringar och ohållbara brukningsmetoder hotar att försämra markens förmåga att producera mat. Samtidigt ökar konkurrensen om mark när mänskligheten blir större, äter mer kött, och använder mer biobränslen.

Vad beror det på att var sjätte människa inte kan äta sig mätt? Vilken roll spelar de stora livsmedelsföretagen och de globala handelsreglerna? Vad gör världens ledare åt hungerproblemet? Och hur kan jordbruket i de fattiga länderna utvecklas så att rätten till mat kan tryggas både nu och i framtiden? Författaren tolkar här de senaste årens utveckling och pekar på lösningar.

Boken kan du beställa här.