Jönköpings-Posten rapporterar att LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, delar årligen ut pris till den kommun i Jönköpings län som har tagit beslut eller på annat sätt arbetat för att främja de gröna näringarna. I år gick priset till Jönköpings kommun, i och med det generella beslutet att inte bygga på åkermark, som togs i höstas i kommunfullmäktige. Ett beslut som Jönköping är först ut med i Sverige. Valet var enkelt, enligt Karin Nalbin, vice ordförande på regionstyrelsen för LRF i Jönköpings län.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Marie Nilsson (C), tog emot priset på den digitala prisutdelningen.
— Vi behöver se till att vi kan spara och värna om den produktiva jordbruksmark som finns i vår kommun. Det finns många brukare här som faktiskt har brist på jordbruksmark, och vi vet att vi har slösat med den naturresurs som det är, säger Ann-Marie Nilsson i sitt tacktal. Hon nämner också sårbarheten under pandemin, inte minst kring livsmedelsproduktion. Nilsson säger vidare att kommunen arbetar enligt den livsmedelsstrategi som finns nationellt och på länsnivå.

LRF har jobbat med frågan om åkermarken tillsammans med Jönköpings kommungrupp, och Karin Nalbin menar på att det är kommungruppen som ska ta åt sig äran.
— Det är jätteroligt att marken och livsmedelsproduktionen prioriteras och ses och hörs på dagordningen. Vi har för lite åkermark, vi behöver marken för att bli mer självförsörjande. Det kommer aldrig mer tillbaka om man bygger på det, avslutar Nalbin.

Läs hela artikeln här (betalvägg)