Protokollet från Den Goda Jorden ideell förenings årsmöte är nu justerat och klart.

Läs protokollet här.