LRF gjorde under vecka 47 2019 en kampanj för att uppmärksamma de gröna näringarnas roll för hållbarheten. De tog då bland annat fram detta dokument om varför det är viktigt att inte bygga bort jordbruksmark?

Läs hela dokumentet här.