Föreningen har genom styrelsemedlemmen Arne Joelsson publicerat en insändare i Hallandsposten den 15 december.