Lunchseminarium: Mark som handelsvara

Lunchseminarium: Mark som handelsvara
– om jakten på jordbruksmark i Brasilien och AP-fondernas investeringar
Konkurrensen om världens jordbruksmark hårdnar. Den globala efterfrågan på t.ex. mat, foder och agrobränslen ökar snabbt och gör mark till en allt attraktivare investering.I Brasilien breder storskalig odling för export ut sig. I kölvattnet av denna utveckling fördrivs småbrukare från sin mark, Amazonas skogar huggs ner och det växande industrijordbruket leder till allvarliga miljöproblem.

Pensionsfonder har gett sig in i racet. 2011 investerade Andra AP-fonden drygt 600 miljoner kronor i jordbruksmark, bland annat i Brasilien. Fondens mål är att på sikt mångdubbla denna typ av investeringar. Ofta brister transparensen och det är svårt att få reda på vilken mark som köps.

Kan mark betraktas som vilken vara som helst? Går det att göra storskaliga markinvesteringar på ett schysst sätt? Hur ser alternativen ut?

Medverkande:
Ednalva Moreira, MST/CLOC-Via Campesina, Brasilien
Malena Wåhlin, researcher på Swedwatch
Kenneth Hermele, utvecklingsekonom och policyrådgivare på Forum Syd
Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden

Anmälan: senast 12 april till hugo.wigbrand@latinamerikagrupperna.se.

För frågor – annelie.andersson@latinamerikagrupperna.se, tel: 08-556 975 38.

Seminariet är gratis. Vi bjuder på vegetarisk lunchmacka (Från 11.30).

Inbjudan hittar du här.

Arrangörer: FIAN-Sverige, Forum Syd, Latinamerikagrupperna

Samma organisationer arrangerar ytterligare ett lunchseminarium kl. 12-14 den 9 april om landgrabbing och mänskliga rättigheter med exempel […]

Av |2013-03-29T11:15:04+01:002013-03-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Bygg inte på Östersunds odlingsmark

Länstidningen Östersund publicerade den 28 mars debattartikeln ”Bygg inte på Östersunds odlingsmark”.

Eva Jonsson Nordbruk /Via Campesina skriver bland annat:

Alla forskare säger att vi kommer att få mindre mark för odling i världen på grund av klimatförändringar och befolkningen växer i världen med fler munnar att mätta.

Vår åkermark behövs för nästa generation som kanske inte kommer att ha råd att importera 75 procent av vad vi behöver till mat och djurfoder. Just så mycket importerar vi i dag. Vem vill att våra barn och barnbarn ska svälta? Men det kan faktiskt bli följden om vi inte värnar den åkermark vi har. De stora orörda åkrarna ska skyddas för väg och husbyggen. Vårt framtida jordbruk ska ha en möjlighet att verka rationellt.

Av |2013-03-29T11:11:41+01:002013-03-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Åkermarken måste få ett bättre skydd

Corren.se publicerade den 27 mars debattartikeln ”Åkermarken måste få ett bättre skydd”.

Nils Hillerbrand Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Linköping och Gunilla Wetterling Vice ordförande bygg- och miljönämnden (MP) skriver bland annat att:

Åkerarealen i Sverige och i världen minskar och trycket ökar på att använda all åkermark för matproduktion. Få områden på jorden har så goda möjligheter att odla mat som norra Europa och få områden i Europa har så god jordburksmark som Linköpings kommun. Vi måste därför ta ett lokalt ansvar för att skydda åkermarken. Strategin ger inte detta skydd från exploatering utan tillåter ett antal undantag. Vi anser därför att kommunen ska ta tydlig ställning för jordbruksmarkens bevarande.

Av |2013-03-29T08:05:08+01:002013-03-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Klassen på marken ska kollas

Helsingborgs Dagblad publicerad den 27 mars artikel ”Klassen på marken ska kollas”.

I artikeln säger miljöchef Karin Valtinat:
– Det har framkommit nya uppgifter om klassningen av åkermarken och vi måste ta reda på var uppgifterna kommer från och vilken klass det är. Jordbruksverket klassade på 70-talet all åkermark i Sverige på en skala från 1 till 10. Ju bättre och viktigare åkermarken är, desto högre siffra. I samband med översiktsplanen för kommunen ska vi se över klassningen av all åkermark i Ängelholm.

Av |2013-03-27T18:07:15+01:002013-03-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Vi måste skydda värdefull jordbruksmark

Skånska Dagbladet publicerade den 21 mars debattartikeln ”Vi måste skydda värdefull jordbruksmark” skriven av Anders Hellström (M) ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun, Michael Svensson (M) riksdagsledamot för Hallands län och Bengt-Anders Johansson (M) riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Samma debattartikel i Hallands Nyheter 23 mars

Av |2013-03-22T09:59:17+01:002013-03-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Presentationerna från seminariet Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt?

Presentationerna från seminariet Bygga på åkerjord: Klokt och förnuftigt – eller dyrt och onödigt? den 12 mars 2013 finns nu att hämta här.

Åkermarken bebyggs i allt snabbare takt, inte minst i södra Sverige. Växande kommuner behöver lättbyggd tomtmark för industrier, infrastruktur och bostäder när befolkningen ökar. Ofta är det åkermark som står till buds för expansion på slätten.

På många håll växer oron för denna utveckling. Åkerjord är en ändlig resurs såväl i Sverige som globalt och såväl vi själva som kommande generationer är beroende av odlingsmark för att få mat på bordet. Även om det tycks enkelt att bygga på åkermark finns det siffror som visar att det kan bli dyrt på sikt för kommunerna att låta bostadsområden och shoppingcentra breda ut sig. Allt fler kilometer av kollektivtrafik, vägar och avloppsledningar ska anläggas och underhållas.

Vad finns det för alternativ? Går det att börja tänka annorlunda på kommunnivå, på länsnivå och på riksnivå? Finns det vägar framåt som är kostnadseffektiva och attraktiva för olika intressen?

Med detta seminarium borrar KSLA lite djupare i de frågeställningar som tas upp i rapporten ”Jorden vi ärvde” med Elin Slätmo som huvudförfattare. Vi ställer frågor om hållbarheten i dagens kommunala planering, diskuterar alternativa utvecklingsvägar och […]

Av |2013-03-22T09:13:12+01:002013-03-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Ystad tar hjälp av studenter i planeringsarbetet

Ystads Allehanda publicerade den 22 mars artikeln ”Vågade förslag när elever ser Ystads framtid”.

De skriver bland annat:
Under tio veckor har 50 landskapsarkitektselever från SLU Alnarp skissat på Ystads framtid. Flera av eleverna har tryckt på vikten att förtäta Ystad stad och byarna. De vill inte ha några villamattor över den goda åkerjorden. Men de hoppas få landsbygden att leva upp. Därför föreslår några av eleverna att lantgårdarna byggs om så att fler hushåll kan bo där, kanske i kombination med att de driver någon verksamhet.

Av |2013-03-22T08:56:01+01:002013-03-22|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen