Helsingborgs Dagblad publicerad den 27 mars artikel ”Klassen på marken ska kollas”.

I artikeln säger miljöchef Karin Valtinat:
– Det har framkommit nya uppgifter om klassningen av åkermarken och vi måste ta reda på var uppgifterna kommer från och vilken klass det är. Jordbruksverket klassade på 70-talet all åkermark i Sverige på en skala från 1 till 10. Ju bättre och viktigare åkermarken är, desto högre siffra. I samband med översiktsplanen för kommunen ska vi se över klassningen av all åkermark i Ängelholm.