Skånska Dagbladet publicerade den 21 mars debattartikeln ”Vi måste skydda värdefull jordbruksmark” skriven av Anders Hellström (M) ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun, Michael Svensson (M) riksdagsledamot för Hallands län och Bengt-Anders Johansson (M) riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Samma debattartikel i Hallands Nyheter 23 mars