Diskussionsmöte – sammanställning av Skånes kommuners översiktsplaner

Strukturbild för Skåne bjuder in till ett diskussionsmöte om fortsatt arbete med den framtagna öp-sammanställningen. Hur
utvecklar och arbetar vi vidare med sammanställningen? vad har ni i kommunerna för idéer och önskemål? Hur ska vi långsiktigt arbeta med analyser och uppdatering av materialet? den 27 april bjuder vi in till diskussion om hur vi kan arbeta vidare med underlaget.

Tid: Fredagen den 27 april kl. 9.00 -11.00
Plats: St. Gertrud, Malmö

Programpunkter
Strukturbild för Skåne presenterar sammanställningen över Skånes kommuners översiktsplaner
Diskussion – Hur utvecklar och arbetar vi vidare med sammanställningen?
– vad har ni i kommunerna för idéer och önskemål?
– Hur ska vi långsiktigt arbeta med analyser och uppdatering av materialet?
– Hur önskar ni i kommunerna att sammanställningen ska användas?
– Hur kan sammanställningen praktiskt hanteras och hållas uppdaterad och aktuell?

Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 20 april.
vid frågor kontakta veronika Sörvik 040-675 32 47 eller Johanna Hellsten 040-675 32 54

Läs hela inbjudan här.

Av |2012-03-30T08:38:02+02:002012-03-30|Okategoriserade|0 kommentarer

Staffanstorp delar inte oron för åkermarken

Sydsvenskan publicerade följande artikel den 28 mars.

Ökade koldioxidutsläpp och uppäten åkermark. Det är några av länsstyrelsens främsta farhågor när kommunernas iver att växa leder till nya bostadsbyggen. Men i Staffanstorp delar man inte oron.
– Vi tror att man lite har missförstått våra framtidsplaner, säger Göran Berggren, strategisk planeringschef.
Elisabet Weber är länsarkitekt på Länsstyrelsen. Hon menar att det finns risker med att bygga ut på fel platser.

– När en kommun är för optimistisk sker ofta det vi kallar för överplanering. Då finns det risk att bebyggelseutvecklingen sker på väldigt många olika platser samtidigt. Det leder till ett splittrat landskap och minskar förutsättningarna för att skapa ett effektivt jordbruk. Det kan också leda till att kollektivtrafiken försvagas, säger hon.

Skåne är fullt av mindre tätorter, som behöver växa för att överleva. Elisabet Weber tror att lösningen ligger i att kommunerna lär sig andra sätt att utvecklas på.

– Jag tror att kommunerna skulle kunna utveckla sina befintliga tätorter och stadsmiljöer. Malmö har visat exempel på det genom sin utveckling av området i Västra hamnen, och i Eslöv har man arbetat med området öster om järnvägen. Den typen av områden finns i alla kommuner, så det går att omvandla gamla verksamhetsområden till nya bostäder.

I sydvästra […]

Av |2012-03-30T08:31:02+02:002012-03-30|Okategoriserade|0 kommentarer

Prins Charles värnar åkermarken?

SVT:s Erika Bjerström publicerade bl a följande efter att ha träffat prins Charles vid hans besök hos kung Carl Gustaf.

Prins Charles förknippas i Storbritannien med sitt stora miljöengagemang, han har i årtionden drivit frågor som hotet mot klimatet, biologisk mångfald, bevarande av bördiga jordbruksmarker och skapat ett forum för näringslivsledare som vill satsa på hållbar utveckling. I samarbete med Cambridge University driver han University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL), ett program för hållbart ledarskap.

Ledarskapskonsulten Björn Larsson, VD för Foresight Group har varit deltagare .

-Cambridge med prins Charles som hedersordförande har gjort en nydanande insats då de med vetenskapen som grund intresserat tusentals företagsledare för en av vår tids ödesfrågor, anser han.

Avskyr modern arkitektur
Men det finns också omfattande kritik mot en prins vars öde tycks vara att leva ett liv i skuggan av drottningen som i vår firar 60 år på tronen. Prins Charles är känd för att avsky modern arkitektur och är därmed många arkitekters hatobjekt.
Och eftersom han alltid talar mot hotet mot den värdefulla åkermarken granskas hans egna projekt noga. När det nyligen blev känt att han planerar låta bygga ett shoppingscenter och villor i miljövänliga material på dyrbar jordbruksmark i Cornwall, kom kritiken omedelbart och […]

Av |2012-03-25T20:00:45+02:002012-03-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Ikea vill bygga på jordbruksmark

Sveriges Radio P4 Gävleborg publicerade den 23 mars följande artikel:

 

Ikea vill bygga nya lokaler i Valbo, på södra sidan om riks 80, och behöver över 70.000 kvadratmeter i byggyta. Men om detta ska genomföras måste en stor del jordbruksmark tas i anspråk. Något som miljöpartiet vänder sig emot.

http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8

– Förutom att Ikea vill bygga ett nytt hus vill man även bygga andra lokaler som kan hyras ut. Men Miljöpartiet tycker att stadsnära jordbruksmark är viktig, säger Dan Lor´en, vice ordförande i bygg- och mijönämden.

72 000 kvadratmeter mark för byggnation plus 2 400 nya parkeringsplatser är det som planeras för i det nya detaljplanförslaget som nu ska ut på samråd.

Men är det inte viktigt med köpcentra och arbetstillfällen också?

– Jag har sett undersökningar som visar att vid varje arbetstillfälle som skapas vid köpcentra så försvinner två två i stan i stället, säger Dan Lor´en (MP).

Ikea har dock inte bestämt sig för om dom ska bygga nytt i Valbo eller inte.

Läs miljöpartiets debattartikel i frågan här.

Av |2012-03-25T19:37:31+02:002012-03-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Att förvalta ett landskap

Bloggen ”När resurser sinar” av Magnus Redin publicerade den 22 mars följande inlägg om seminariet ”Att förvalta ett landskap” i Linköping.

För två veckor sedan höll länsstyrelsen i Östergötland seminariumet att förvalta ett landskap och det sades mycket som både var klokt och intressant på seminariet men jag börjar med det som jag uppfattade mellan raderna och en text i efterhand blir en text om det jag minns. Nyhetsvärdet är ringa då dessa problem även fanns för 20 år sedan och de flesta lär finnas kvar länge än.

Länsstyrelsepersonalen sken upp när de pratade om att lösa problem och göra något som är produktivt. Det måste vara oerhört mycket roligare att stödja produktion i stället för att administrera justeringar av stödrätter på hundradelar av hektar och dessutom ger det tryggare arbetsuppgifter vilket är klokt inför kommande jobbiga tider.

Det höjdes inga ögonbryn i publiken när det talades om att åkermark är en ändlig resurs och att framförallt bördig åkermark är en hotad resurs då samhällen grundades där marken var som bördigast och försörjningen enklast. Det var inte förvånande då det var temat för seminariet och de som saknade nyfikenhet inte var där. Det som var intressantare är att det inte på […]

Av |2012-03-25T19:26:01+02:002012-03-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Kampen om den goda åkermarken

ATL publicerade den 20 mars följande artikel.

Jordbruksmark försvinner i allt snabbare takt. I EU försvinner 275 hektar – dagligen. I Sverige finns några av världens mest värdefulla åkerjordar. Därför höjs allt fler röster för att rädda den.

Den globala livsmedelskrisen med skenande livsmedelspriser har satt fokus på jordbrukets viktigaste produktionsresurs – jorden. Och till skillnad från många i andra länder saknar svensk jordbruksmark rättskydd. Men det vill man nu ändra på.

– Jordbruksmarken måste få ett skydd i lagstiftningen och hänsynen till jordbruksmarken lyftas till regional nivå. Problemet är att det kommunala planmonopolet är så starkt. Men frivillighetsvägen som vi tillämpat har inte fungerat, säger Anders Larsson, områdeschef på SLU Alnarp, landskapsarkitektur.

Stort fokus
Anders Larsson fick nyligen pris för sitt engagemang för att bevara god jordbruksmark och säger att frågan också har stort fokus för SLU i stort.

– Vi arbetar kontinuerligt med miljöanalyser och ser på kommunernas planer och försöker få dem att bygga inåt istället för att bygga utåt.

– Vi skulle kunna dubbla invånarantalet i våra tätorter utan att behöva ta ett enda hektar åkermark i anspråk. Det finns mycket att tjäna på att inte bygga ut åkermarken, både för lantbruket och städerna, fortsätter Anders Larsson.

Måste ersättas
Den EU-rapport han hänvisar till […]

Av |2012-03-25T19:20:10+02:002012-03-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Rio+20 – med hopp om framtiden

Inbjudan från HUT-Skåne till konferens i Kristianstad 9 maj.

2012 har det gått 20 år sedan Rio-konferensen 1992, som grundlade arbetet med Agenda 21 – en hållbar utveckling. Detta vill vi uppmärksamma genom att sätta ljuset på frågor som rör Agenda 21, med en konferens och två utställningar på samma tema. Under dagen kommer det finnas möjlighet att besöka utställningarna.

Välkommen till en konferens i hållbarhetens och hoppfullhetens tecken. Dagen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Hållbar Utveckling Skåne och Kristianstad kommun.

Utställningarna som visas på Regionmuseet Kristianstad heter Kretshopp och Present – Makt att förändra. Kretshopp
vilar på vetenskapliga dokument framtagna av FN och EU och tar upp de tre dimensioner av samhällsutveckling som
måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar, den sociala, ekonomiska och ekologiska. Med andra ord samma
utgångspunkt som för Agenda 21.

I Present har ideellt engagerade ungdomar fått vara med och ta fram lösningar på 38 samhällsproblem. Forskare och
sakkunniga har sedan varit med och givit sin bild av hur lösningarna ska kunna förverkligas.

Inbjudan med program hittar du här.

Av |2012-03-23T18:23:21+01:002012-03-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Hur ska Landskrona växa utan att jordbruksmark tas i anspråk?

Helsingborgs Dagblad rapporterar den 22 mars att på torsdagen presenterades tio fantasifulla, men möjliga, framtidsscenarior, signerade studenter vid landskapsarkitektutbildningen i Alnarp.

Visionerna för framtidens Landskrona lyste upp den fullsatta filmsalen på Landskrona museum under torsdagsförmiddagen. Tredjeårsstudenterna på landskapsarkitektutbildningen i Alnarp hade fått i uppgift att ta fram förslag på hur Landskrona skulle kunna växa med 3 000 invånare utan att omkringliggande jordbruksmark behövde tas i anspråk. I går mötte de en publik bestående av stadens tjänstemän och politiker.

– Mycket imponerande. Alla förslag har delar i sig som går att arbeta vidare med. Vi tänker trycka upp dem för att ha och studera. Som tjänsteman hinner man själv inte tänka de här stora tankarna, sa kommunens stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen.

Läs hela artikeln här.

Av |2012-03-23T07:21:35+01:002012-03-23|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen